Wachten op de sloopkogel!

Gepubliceerd: Woensdag 05 juli 2017 09:12

Wachten op de sloopkogel!

Centrummanager Jack van Lieshout noemt het besluit over het Osse centrum 'historisch'. Hij schrijft erover in een column.

Hoera, de kogel is eindelijk door de kerk! Net als ruim 40 jaar geleden heeft het college van B&W een historische beslissing genomen: stevig investeren in het centrum van onze stad! De ontwikkelingsschets ‘Wal Kwartier’ zorgt straks voor een krachtige impuls aan de dynamiek en de economische levensvatbaarheid van ons centrum, maar ook voor een grote impact voor latere generaties. Een uitgebalanceerd programma met winkels, horeca, woningen, een cultuurhuis en een groen plein met veel ruimte voor cultuur gaat hiervoor zorgen. Zorgen dat het hart van onze stad, de huiskamer van en voor de Osse gemeenschap is en blijft! 

Na de besluitvorming in september van dit jaar door de gemeenteraad, worden veel centrumondernemers, vastgoedeigenaren en andere investeerders eindelijk verlost uit een verstikkende wurggreep. Het moge duidelijk zijn: het Osse centrum staat zwaar onder druk. Bezoekersstromen veranderen en de behoefte aan winkelruimte neemt sterk af. Het resultaat: een toenemende leegstand, vooral dit jaar, met grote winkelruimten in onze belangrijkste winkelstraten. Leegstand tast het functioneren van ons centrum enorm aan. Tot op heden bleven de bezoekersaantallen stabiel, mede door een schitterende evenementenkalender. Maar evenementen alleen zijn niet de oplossing: de problemen op dagen dat er geen evenementen plaatsvinden, worden op die manier niet opgelost. Wel met het vergroten van de diversiteit. Cultuur, educatie, ontmoeten en welzijn, met een bieb als katalysator, zorgen structureel voor een noodzakelijke vergroting van diversiteit met interactie en wisselwerking.
  
De conclusie van de Verkenning Huisvesting Cultuurfuncties in het Centrum was vorig jaar klip en klaar: 'vanuit de urgentie om functies aan het centrum toe te voegen, is de huisvesting van cultuurfuncties in het centrum wenselijk én haalbaar'. Bibliotheek Oss heeft te kennen gegeven graag naar het stadscentrum te willen verhuizen. Theater De Lievekamp heeft uitgesproken dat het de huidige huisvesting van de bibliotheek goed zouden kunnen gebruiken bij het invullen van zijn toekomstplannen. Gezien de leeftijden van de gebouwen van Bibliotheek Oss en Theater De Lievekamp nadert de grens van wat wenselijk is qua voorzieningenniveau en wensen van deze tijd. Met het oog op de toekomstbestendig van beide instellingen mogen investeringen in beide gebouwen niet lang meer uitblijven. Voor de bieb, als onderdeel van het cultuurhuis, wordt dat nu gerealiseerd binnen het 'Wal Kwartier'.
  
Met de op 4 juli gepresenteerde ontwikkelingsschets 'Wal Kwartier' geeft het college blijk van lef, passend bij haar credo 'durven door te doen!'. Deze ontwikkelingsschets biedt de interactie, bedrijvigheid en beleving waar de Osse economie en de Osse cultuur om schreeuwen. Een cruciale impuls bovendien om onze ‘huiskamer’ te behouden. Met deze stap geeft het college niet alleen gehoor aan de hartenkreet van centrumondernemers en vastgoedeigenaren, maar ook aan andere partijen. Ondernemersverenigingen TIBO en OIK onderschreven in 2016 de urgentie van een beslissing én van duurzame culturele investeringen voor een bruisend, vitaal en toekomstbestendig centrum. Leefbaarheid en een aantrekkelijke woonomgeving zijn immers ook voor hen, en dus de arbeidsmarkt, cruciaal.

En dan wordt het nu wachten op de sloopkogel: daar zijn alle Ossenaren aan toe!

Jack van Lieshout
Centrummanager

Deel deze pagina: