Verdient MACE een eerlijke kans?

Gepubliceerd: Zaterdag 18 november 2017 14:10

Verdient MACE een eerlijke kans?

Ossenaar en ondernemer Peter ter Horst reageert op de column van Robert-Jan Steegman over MACE.

Je moet toch lef hebben om MACE te vergelijken met Heesen, van den Bergh, Jurgens en Padifood, allemaal grote, respectabele, innovatieve ondernemingen uit Oss. Robert-Jan Steegman durft dit aan. Als Het Mirakel van Megen (een door zichzelf toebedeelde statuur?) gooit hij een column de ether in waaruit blijkt dat hij niet vies is om een beetje weerstand te bieden aan de mening van de meerderheid.
MACE wordt in deze column een revolutionaire mestverwerker genoemd. Wij gaan stront uit de Peel verwerken die door een Udense ondernemer als commercieel handelswaar gezien wordt.  En dat tegen de laagst mogelijke kostprijs, want minimaal 500.000 ton! En dat wordt dan revolutionair genoemd? Dit is geen visie, geen innovatie en al helemaal geen revolutie zoals van den Bergh en Jurgens die vanuit Oss wereldwijd ontketende.

Zullen we de ondernemer achter MACE (onder andere OOC) die dus in Uden woont in Uden laten en zullen we de stront in de Peel laten?

Prima dat er voorstanders zijn van een mestverwerkingsfabriek, noem het geen mestfabriek want dat impliceert productie van mest en dat is verkeerd framen aldus de columnist, alsof de gemiddelde Ossenaar dom is. Hoewel hij er zelf ook niet vies van is; ‘……als je de houding volgt van sommige actievoerders en lokale politici, de onvermijdelijke SP en PvdA voorop’ valt er te lezen. Dit terwijl in de actiegroep meer VVD’ers en CDA’ers zitten.  Toch heb ik de voorstanders van de strontfabriek (ik ga toch maar framen) nog niet kunnen betrappen op steekhoudende argumenten.

Maar als je goed luistert naar de bewoners en politiek in Oss, dan hoor je toch heel goede argumenten waarom er tegengas gegeven wordt.
Want waarom is er niet van begin af aan open en eerlijk gecommuniceerd door alle betrokken partijen? Het heeft sterk de indruk dat de fabriek koste wat kost er doorheen gedrukt moet worden. Belangen van MACE voorop!

Een fabriek op zich hoeft het probleem niet te zijn, denk ik. Laat ze een uitgebreide en deugdelijke Mileu Effectenrapportage (MER) uitvoeren, voorkom alle risico’s en hinder. Als aan alle strenge regels wordt voldaan ben ik benieuwd of er nog veel tegenstanders zullen zijn. Waarom die angst cq terughoudendheid van Provinciale Staten en MACE om deze MER uit te voeren? Hoe kan het ook dat de politiek in Oss een messteek in de rug krijgt van hun partijgenoten in de Provinciale Staten? Zij dreigen zelfs met een Provinciaal Inpassingsplan, hiermee wordt de politiek in Oss helemaal overruled. Of was het geen messteek en past de verkapte subsidie middels de gronddeal en het aanpassen van het bestemmingsplan in een groter, vooropgezet plan? Ik als gewone, bezorgde burger snap er niets meer van. Het beangstigt mij zelfs en neemt mijn vertrouwen in de plaatselijke politiek weg, wellicht onterecht, maar toch.

Oh ja, Robert Jan, verder stel je dat de gemeente niet wil toegeven dat woonwijk Horzak-Noord te dicht bij een industrieterrein met bestemming voor zware industrie is gebouwd.  Wat jij stelt (als het al waar zou zijn) betekent niet automatisch dat er zware industrie aan toegevoegd moet blijven worden. Voortschrijdend inzicht heet dat. Bij jou gaat ten alle tijden industrie dus voor bewoners, hoe een gemeente zich ook ontwikkelt wat wonen betreft.

Verder wil ik bovenstaande nog aanvullen met mijn idealistisch kijk op de wereld. Waarom eten we met z'n allen zoveel vlees dat we een mestoverschot/-probleem hebben. Een mestverwerkingsfabriek is symptoombestrijding. Stop met die kiloknallers en de behoefte van velen om iedere dag vlees te eten. Ons gezin eet uit principiële overwegingen (we willen graag een gezonde aarde doorgeven) maar ook voor onze eigen gezondheid, maximaal twee keer per week vlees.

Beste Robert-Jan, je vraagt aan Oss om MACE een eerlijke kans te geven. Ik ben het met je eens, laten we MACE én de provincie een tweede, eerlijke kans geven. Het is volgens de rechtbank niet zomaar een mestverwerkingsinstallatie, maar de grootste installatie van Noord Brabant. De rechtbank oordeelde dat de provincie risico’s neemt en alles te rooskleurig ziet en vernietigde vervolgens de vergunning.
Een tweede, eerlijke kans dus. Met veel openheid en informatie richting de burgers.

Deel deze pagina: