VDG, SP en VVD laten raadwerkgroep in de steek

Gepubliceerd: Maandag 06 februari 2017 10:19

VDG, SP en VVD laten raadwerkgroep in de steek

Columnist Gebert Lucassen vindt dat VDG, SP en VVD te weinig lef hebben getoond bij het vaststellen van een actieplan over de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens de laatste vergadering werd het actieplan van de Raadswerkgroep Opkomst Verkiezingen besproken. De opkomst van bij de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014 was slechts 41,3%. Onmiddellijk daarna nam de Gemeenteraad een motie aan om met een gezamenlijk actieplan op te stellen met als doel meer kiezers naar de stembus te laten komen. Er werd een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van alle partijen.
De werkgroep las onderzoeksrapporten, ging op meerdere plaatsen in het land kijken en luisteren en organiseerde een creatieve sessie met inwoners van Oss. De werkgroep ging letterlijk de straat op. Zelfs landelijke media toonden regelmatig belangstelling. Heel goed dat de gemeenteraad hiermee los van de waan van de dag mee aan de slag ging.
De werkgroep schreef uiteindelijk een helder leesbaar rapport met 6 actiepunten en diverse concrete ideeën. Het college wordt opgeroepen deze actiepunten uit te werken en daarna zou besloten worden welke plannen daadwerkelijk ingevoerd worden. VDG, SP en VVD (samen een meerderheid) kwamen echter helaas met een amendement waardoor de 2 meest creatieve actiepunten al voor de uitwerking om zeep werden geholpen. Uitermate conservatief gedacht en slappe hap dat verfrissende ideeën nu geen kans lijken te krijgen.
Wat zijn de 6 actiepunten?
1) Meer en meer zichtbare stemlokalen op slimmere locaties. Uit onderzoek is al lang gebleken dat dit opkomst verhogend werkt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 wordt dit ingevoerd. Ik vind het een gemiste kans dat dit niet al wordt opgepikt bij de komende 2e-kamerverkiezingen 15 maart. Waarom is dit niet eerder aangekaart door de Osse politiek?
2) Maak optimaal gebruik van –moderne- media. Dit punt wordt uitgewerkt.
3) Organiseer verkiezingsfeest, festival of bijeenkomsten waar je kunt stemmen. VDG, SP en VVD vinden dat de rol van de gemeente beperkt moet blijven tot faciliteren. Verder moet het overgelaten worden aan politieke partijen zelf. Ik vind dat een gemiste kans. Zou mooi zijn als juist de gemeente een groot ‘Feest van de democratie’ zou organiseren. Misschien dat een burgerinitiatief een oplossing kan bieden?
4) Beloon mensen die hebben gestemd. Dit is een creatief idee ingebracht door inwoners waar gedacht wordt een wijk of dorp met de hoogste opkomst te belonen met een project waar alle inwoners uit die wijk/dorp iets aan hebben. VDG, SP en VVD stellen in het amendement : “Het belonen van het recht om te stemmen – in welke vorm dan ook – (principieel) onwenselijk is en daarmee geen juiste motivatie vormt voor inwoners om gebruik te maken van hun stemrecht” Dit zijn grote woorden die ik teleurstellend, arrogant en aanmatigend vind.
5) Scholen/onderwijs inzetten. Dit punt wordt uitgewerkt. Hierbij worden het onderwijs, Jongerenraad en Jeugd-college en –Gemeenteraad vast bij betrokken.
6) Laat als politiek zien dat je doet wat je zegt en ga vaker de straat op. Dit actiepunten kan ook op volledige steun van de Gemeenteraad rekenen. Ben benieuwd of dat een ander soort politiek bedrijven zal opleveren.
Gelukkig zijn er nog 5 partijen die wel lef hebben getoond door te vinden dat alle actiepunten een uitwerking hadden verdiend. Ik hoop dat CDA, Beter Oss, D66, PvdA en GroenLinks nu samen met inwoners die creatieve plannen hebben aan de slag gaan om VDG, SP en VVD een lesje te leren.
Wordt vervolgd,
Gebert Lucassen

Deel deze pagina: