Provincie dringt opnieuw aan op mestfabriek in Oss

Gepubliceerd: Zaterdag 11 november 2017 16:26

Provincie dringt opnieuw aan op mestfabriek in Oss

DEN BOSCH/OSS - Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant blijven aandringen op de komst van een grootschalige mestfabriek in Oss. Het college van GS kreeg vrijdag via een motie de opdracht om hierover in overleg te treden met de bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente Oss.

De motie werd tijdens de begrotingsvergadering van de provincie, die tot in de nacht duurde, ingediend door de VVD en kreeg een ruime meerderheid van de partijen achter zich. In de motie wordt gesteld dat een grootschalige mestverwerker in Noord-Oost Brabant nodig is 'voor het circulair maken van de huidige agrofood sector, zeker in een regio die zich Agrifood Capital noemt'.

Om de komst van de mestfabriek zo snel mogelijk te regelen moet er sprake zijn van een 'excellente vergunningaanvraag', die de gezondheid en veiligheid in de omgeving waarborgt, zo wordt gezegd in de motie.

In de gemeente Oss is veel verzet tegen de mestfabriek, juist vanwege de mogelijke risico's voor de bevolking en het milieu. De rechter heeft eerder de vergunning voor de vestiging van een mestfabriek op het terrein Elzenburg al vernietigd.

In september nam de gemeenteraad nog een voorbereidingsbesluit aan dat mestverwerkingsbedrijven op bedrijventerreinen verbiedt. Dat besluit gaf de gemeente Oss in ieder geval meer tijd om kaders uit te werken voor een zo veilig mogelijke mestverwerking. De komst van een mestfabriek lijkt dus nog steeds mogelijk, als aan alle strenge eisen wordt voldaan.

Deel deze pagina: