Programmabegroting 2018 Bernheze vastgesteld: extra geld voor groenonderhoud en bijen

Gepubliceerd: Donderdag 09 november 2017 22:01

Programmabegroting 2018 Bernheze vastgesteld: extra geld voor groenonderhoud en bijen

HEESCH - De programmabegroting 2018 is vanavond aangenomen door een meerderheid van de raad van Bernheze, Progressief Bernheze stemde tegen. Van de acht ingediende amendementen zijn er twee aangenomen.

In 2018 wordt er 100.000 euro geïnvesteerd om de onderhoudsachterstand in het groen, bermen en fietspaden te herstellen. De raadsfracties stemden hier unaniem mee in. En er wordt 10.000 euro gereserveerd om bermen in te zaaien met bloemzaden voor een betere bijenstand. Ook daar waren alle partijen voor.

OZB

De verhoging van de OZB met 2% gaat gaat door. Lokaal en de VVD hadden een verhoging van 1,2% voorgesteld, maar zij kregen geen medestanders. Symboolpolitiek, aldus het CDA en de SP omdat inwoners hierdoor nog geen twee euro op jaarbasis besparen op de OZB. De totale OZB opbrengst zou hierdoor structureel 52.000 euro per jaar lager worden. Geld dat volgens D66 en Progressief Bernheze beter besteed kan worden aan andere projecten.

Ook het VVD voorstel om de komende vier jaar in totaal 735.000 euro te reserveren om de verlichting te verbeteren van vrijliggende fietspaden kreeg geen meerderheid en werd verworpen. Er was ook geen meerderheid voor het amendement van Progressief en Blanco om tot 2021 jaarlijks 92.500 euro op te nemen in de begroting voor nog 15 kilometer ecologische verbindingszone. Diezelfde twee partijen wilden ook een bedrag van 50.000 euro beschikbaar stellen om expertise in te huren bij het ontwikkelen en uitvoeren van herinrichtingen van de dorpen. D66 steunde dat amendement, maar de overige partijen waren het eens met de wethouder die aangaf dat er nu ook al expertise wordt ingehuurd als dat nodig is.

Verbouwing publiekshal gaat door
Ook niet aangenomen is het amendement van VVD en Progressief Bernheze die 160.000 euro willen besparen door de aanpassing van de publiekshal van het gemeentehuis te schrappen. Het college wil ruimtes voor privacygevoelige gesprekken en dat vraagt om een aanpassing. Alle andere partijen vinden de aanpassingen nodig en dus komt er geld voor de verbouwing van de publiekshal.

Progressief Bernheze tegen
Omdat er vier amendementen van Progressief Bernheze niet zijn aangenomen, stemde die partij tegen de begroting die voor 2018 sluitend is en ruimte biedt voor extra investeringen. De vanavond goedgekeurde programmabegroting is de financiële onderbouwing van de in juni gepresenteerde Perspectiefnota. Vanwege de verkiezingen in maart is dit de laatste begroting van dit college.

Deel deze pagina: