Overlast...

Gepubliceerd: Maandag 23 oktober 2017 09:26

Overlast...

Columnist René van Rooij vindt dat er in Nederland en in Oss wel erg gemakkelijk wordt geklaagd over overlast.

Deze week werd bekend dat mensen die in de aanvliegroute van Schiphol een huis willen kopen, een contract moesten tekenen dat zij akkoord waren met de geluidsoverlast. Dat zij niet zouden/mochten gaan klagen over de vliegtuigen die elke dag over hun huis scheren. Ergens snap ik dat. Aan de andere kant natuurlijk volledig mesjogge. Als er over 10 jaar 20 vluchten per dag meer gepland worden met nóg grotere toestellen, dan mag je daarover niet gaan klagen? Kijk, ik snap dat wanneer je vlakbij een vliegveld gaat wonen, je niet moet zeiken over geluid van vliegtuigen die over komen. Alhoewel; in Nederland is het op het moment schering en inslag om bijvoorbeeld ‘landelijk’ te gaan wonen in een of ander boerengehucht, en wanneer dan het gekochte boerderijtje helemaal naar de zin is, gaan klagen bij de gemeente over de buurman omdat z’n vee stinkt. U moet lachen? Ik niet! Het gebeurt mensen, en helaas meer dan jullie denken. Triest.
 
Of wat dacht u van mensen die boven een Oss’ café een appartement huren of kopen, vervolgens 3 maanden hakken, zagen, boren naar hartenlust……en de week dat ze klaar zijn aan de bel trekken bij de politie/gemeente omdat ze last hebben van de muziek van het café daaronder! Of, mensen die IN het hart van het centrum van Oss wonen, en klagen dat er evenementen georganiseerd worden, dat ze last hebben van het geluid dat de vele bezoekers maken. Gekkenwerk, toch?
 
Rond 2002 wilden we graag met ons bandje spelen in café de Noorman in Oss. Een vergunning voor dit evenement werd geweigerd vanwege de vermeende geluidsoverlast die zo’n electrisch concert met zich mee zou brengen. Het alternatief was een ‘unplugged’ optreden met een maximaal aantal decibellen op de dichtstbijzijnde gevel. En zo geschiedde. Toch kreeg de kastelein een fikse boete aan zijn broek, ondanks dat het geluid binnen de perken bleef. Onderzoek en navraag leerde dat de politie tot 2 x toe werd gebeld door een meneer van de gemeente die bij slagerij Wilbers met zijn geluidsmetertje had gestaan en een dB méér oppikte dan wat de afspraak was. De politie nam polshoogte, hoorde en merkte niks van de vermeende overlast en vertrok onverrichter zake…..
 
De politie werd een kwartier later wederom gesommeerd te komen, en ditmaal stond de heer van Laarhoven van de gemeente er zelf met zijn dB meter om te bewijzen dat het geluid toch écht enkele dB’s boven de norm was. De politie werd als het ware gedwongen om een bekeuring uit te schrijven. Uit de buurt zelf waren precies 0 klachten geweest! Inmiddels is de kroeg tot de grond toe afgebrand en zal er waarschijnlijk nooit meer live-muziek klinken op die plek. Jammer.
Kroegbazen organiseren tegenwoordig steeds meer evenementen mee, ergens in een verlaten polder, om zo toch nog een beetje in hun onderhoud te kunnen voorzien. Daar zijn natuurlijk weinig tot geen klachten, maar het brengt een hoop geregel met zich mee. O ja, én de rookpolitie! Want als er iemand een peuk op durft te steken in een TENT(!!!) midden in de polder, ondanks de ‘verboden te roken’ bordjes, mag de organisatie rekenen op een fikse boete! De organisatie, niet de roker! Soms denk ik dat we ten onder gaan aan alle regeltjes en wetten. Ondertussen vieren mensen hun jubilea, huwelijk en dergelijke, steeds vaker in afgehuurde omgebouwde veestallen, gekochte partytentjes of andere privé-panden, halen zélf drank (voor belachelijk lage prijzen), en roken en feesten er naar hartelust. De kastelein zit ondertussen met een grote ploeg  16 en 17-jarigen te kijken, die niets alcoholhoudends mag bestellen, maar steeds vaker met een witte neus van plee komen, of een pilletje scoren. Ook tegen belachelijk lage prijzen. (iets met vraag en aanbod!). Maar we drinken niet hoor! Sommige kameraadjes drinken natuurlijk wél gewoon bier, onder de partytent of in de zuipkeet achter het huis.
 
Het is natuurlijk een ander verhaal wanneer je ergens rustig woont en er ongevraagd een (mest)fabriek, café, bedrijf, crossbaan of iets dergelijks gebouwd gaat worden. En dát is nu net het wrange: daar is vaak veel geld mee gemoeid, en wie betaalt bepaalt, in 99% van de gevallen in ieder geval. Ik ben daarom nog steeds erg trots dat Oss zich niet zomaar een mestfabriek in de maag laat splitsen. Óf de directie van zo’n mestfabriek zou een contract moeten tekenen met alle omwonenden, dat wanneer zij regelmatig overlast ervaren,  zij per melding een flinke som geld ontvangen van de veroorzaker…..ik denk niet dat dat gaat gebeuren, jullie wel? 
Wat dat betreft zou ik het een strak plan vinden om in Oss ook een soort contract op te stellen voor mensen die bij een kroeg komen wonen, of naast een fabriek of ander bedrijf. Maar nóg beter zou zijn om eens wat verdraagzamer te zijn naar elkaar. Tussen sporadisch iets goed kunnen horen/ruiken/hinder ondervinden en werkelijke regelmatige overlast zit een wereld van verschil mensen. Maar is er daadwerkelijk én regelmatig overlast? AANPAKKEN! Sporadisch? Beboeten, en dan het geld naar degene die de échte overlast ervaart. Wanneer er met grote regelmaat overlast is: opdoeken en verkassen. Maar onderaan aan de streep blijft wat mij betreft de belangrijkste basis voor iedereen: Leven en laten leven mensen.
 
Eén feestje is me wat dat aangaat altijd bijgebleven: een fan van WC Experience gaf een feest op het grasveld naast zijn huis. Briefjes bij de hele buurt in de bus: we hebben een feestje en er speelt een bandje, u bent allen uitgenodigd, als u niet komt maar onverhoopt last van ons heeft, laat het ons altublieft weten….. De dB’s die daar in Lithoijen geproduceerd werden waren tot diep in de nacht waarschijnlijk in Oss nog te horen. Klachten? NUL!  Leven en laten leven…..

Deel deze pagina: