Osse raad stelt nieuwe Programmabegroting vast

Gepubliceerd: Vrijdag 10 november 2017 01:45

Osse raad stelt nieuwe Programmabegroting vast

OSS - De Osse gemeenteraad heeft donderdagavond na een lange vergadering de nieuwe Programmabegroting goedgekeurd. SP, PvdA en Beter Oss stemden tegen de begroting, vooral omdat ze moeite hebben met het sociale beleid van het college.

Voor de vergadering waren in totaal 20 moties en amendementen ingediend. Na de nodige aanpassingen en terugtrekkingen werden er uiteindelijk 8 aangenomen.

Zo werd wethouder Gé Wagemakers via een motie opgeroepen om 'er alles aan te doen om zo snel mogelijk te starten met de opknapbeurt van de Kennedybaan'. Het gaat dan met name om de verbreding van het fietspad. VDG en VVD snapten niets van die motie, omdat het gaat om een weg van de provincie en de gemeente op dit moment niets kan doen aan de situatie.

Unanieme steun was er voor moties om het fietsgebruik verder te stimuleren, om nieuwe woningen 'gasloos' te bouwen en om vaart te zetten achter het behalen van de doelen op het gebied van duurzaamheid. Ook vond de gehele raad dat Oss zich aan moet sluiten bij een brandbrief richting het kabinet over het voornemen om te bezuinigen op loonkostensubsidies.

Een meerderheid van de raad besloot ook dat er 10.000 euro mag worden uitgetrokken om te kijken hoe de kermissen in de kleine kernen volgend jaar weer een impuls kunnen krijgen.

Deel deze pagina: