Oss en Den Bosch onderzoeken duurzame energie

Gepubliceerd: Donderdag 20 april 2017 18:14

Oss en Den Bosch onderzoeken duurzame energie

OSS – De gemeenten Oss en Den Bosch gaan samen verkennen wat er mogelijk is op het gebied van duurzame energie in de polders bij Rosmalen, Geffen en Lith. Samen met de provincie wordt hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Beide gemeenten willen in 2050 100 procent duurzame energie gebruiken. Daarbij wordt gedacht aan wind, zon, waterkracht, bodemwarmte en biomassa. Omdat de polders van Oss en Den Bosch aan elkaar grenzen wordt nu samen opgetrokken.

Het onderzoek gaat erover waar vormen van duurzame energie mogelijk en inpasbaar zijn. De provincie is er onder meer bij betrokken vanwege de cultuurhistorische- en landschappelijke belangen.

Het resultaat van de verkenning moet leiden tot een gezamenlijk standpunt en een kader waaraan de plannen van initiatiefnemers voor duurzame energie getoetst kunnen worden. De belangen van omwonenden moeten ook worden meegenomen in het proces.

Deel deze pagina: