Oss de klos

Gepubliceerd: Maandag 13 juni 2016 08:00

Chris Ermers buigt zich over de vraag of er in Oss uiteindelijk een mestfabriek gaat komen of niet.{jcomments on}

 

 

"Als ik de krant mag geloven, werpt de Gemeenteraad een dam op tegen de komst van een mestfabriek. Zelf had ik niet die indruk. Volgens mij mogen de actievoerders zich nog lang niet rijk rekenen. Integendeel, ik geloof eerder dat voor dit College van B&W en voor de huidige coalitie in de Raad het niet zo’n punt is. Die fabriek mag er best komen.
 
De komst van de mestverwerkingsfabriek kwam aan de orde in het vragenhalfuurtje. De enige partij die daar echt werk van had gemaakt, was de PvdA. Gedegen voorbereide en ter zake doende vragen over fabriek en vergunningverlening. Je zou het bijna nog jammer gaan vinden dat de partij bij de laatste verkiezingen zo weinig stemmen kreeg. De SP was gewoon tegen. Omdat de Provincie deze fabriek in Oss wil en de SP deel uitmaakt van het Provinciebestuur, zit die partij straks wel klem. Dat geldt ook voor D66 dat zelf de verantwoordelijke provinciebestuurder levert. D66 vroeg ook niet echt iets. Groen Links vroeg helemaal niets. Beter Oss tot slot zocht de maximale publiciteit met een motie over iets dat de wethouder al had toegezegd.
 
Dan de coalitiepartijen, de meerderheid in de Raad. De VDG, echte dorpspartij, had maar één zorg. Dat er niet nog meer vrachtauto’s over de Dorpenweg zouden gaan rijden. De fabriek zelf was niet zo’n punt. Het CDA, boerenpartij, had ook een puntje van zorg. Of boereninitiatieven als mestvergisting misschien straks ook op een industrieterrein zouden moeten komen? De VVD tenslotte, ondernemerspartij, vroeg niets maar kwam bij monde van wethouder Wagemakers wel aan het woord. Ontluisterend. Geen woord over of tegen alle verontruste bewoners van de aangrenzende wijken en dorpen. De belangenbehartiging bleek volledig beperkt te zijn gebleven tot de procedure (de vergunningaanvraag kende voldoende kantjes!) en de lokale ondernemer achter de fabriek. Om precies te zijn, ondernemer Nooijen van de Osse Overslagcentrale. De man die altijd klaagt maar door de Osse gemeenschap zo goed met overlastgevende infrastructuur is bediend. Prachtige wegen, een drukbevaren kanaal en een lawaaiige spoorlijn. Waarop, zo was beloofd, ’s nachts geen treinen zouden gaan rijden. Gebeurt toch. Diezelfde Nooijen deed, zo hoorden we en moesten we van de wethouder geloven, de ‘harde’ toezegging dat er geen tankauto’s met mest over de Dorpenweg zouden gaan rijden. Een gek die het gelooft.
 
Politiek is soms gewoon knopen tellen. En dan is Oss dus de klos. VVD bij voorbaat akkoord, CDA natuurlijk ook en VDG heeft zijn toezegging over de Dorpenweg. De procedure zal, daar let de wethouder dus op, verder wel correct verlopen, Oss gaat akkoord en de Provincie verleent de vergunning. Want die wil van dit mestprobleem af. Tenzij, zoals in het nietige Landhorst gebeurde, de Provincie alsnog teveel tegenwerking krijgt. Van verontruste en verbolgen bewoners. Die dam van de Gemeente komt er hooguit rond de fabriek om in geval van een calamiteit die mest een beetje daar te houden. Dus actievoerders, bij de Provincie moet je zijn. Op 22 juni komt de Gedeputeerde, Anne-Marie Spierings van D66 dus, naar Oss. Zij gaat overigens niet over varkens of mest maar over ‘Agrarische Ontwikkeling’ en ze spreekt niet over mestverwerking maar over mestverwaarding. Echt waar. Zet je schrap dus."

Deel deze pagina: