Onenigheid over toekomst Maashorst blijft

Gepubliceerd: Zondag 10 februari 2019 17:32

Onenigheid over toekomst Maashorst blijft

OSS - Ze kwamen er ook zondagmiddag in Zout niet uit: Geert Versteijlen en Peter van Boekel blijven van mening verschillen over de ontstane situatie rond natuurgebied De Maashorst.

Versteijlen stapte onlangs op uit het bestuur van stichting De Maashorst en Van Boekel is als wethouder van de gemeente Bernheze lid van het Bestuurlijk Regie Team (BRT). Versteijlen maakte nogmaals duidelijk dat een gebrek aan vertrouwen in hem reden was om op te stappen. Volgens hem lag er afgelopen zomer al een prima plan voor de toekomst van het natuurgebied maar is dat toen ‘gewoon in de la gelegd’.

Peter van Boekel gaf aan dat er nog wel het een en ander schortte aan dat plan. Daarom kreeg een externe ‘kwartiermaker’ de kans om een beter plan op tafel te leggen dat binnenkort klaar moet zijn. Daarin moet in ieder geval de hele organisatie rond De Maashorst een stuk eenvoudiger worden. En de 'gebruikers' van het natuurgebied moeten meer inbreng krijgen in de dagelijkse gang van zaken.

Geert Versteijlen vindt het in ieder geval allemaal erg lang duren: “Ik hoor vooral veel mooie woorden maar ik mis het elan en de drive binnen het BRT om zaken goed aan te pakken. De hete aardappel is gewoon doorgeschoven naar een extern adviseur. Maar ik hoop dat ik het mis heb en dat er straks toch een goed toekomstplan ligt voor De Maashorst”.


Deel deze pagina: