Naakt in de Nederlandse schilderkunst.

Vrouwelijk naakt in de schilderkunst.

zo 03 feb t/m

zo
19 mei

Naakt in de Nederlandse schilderkunst.

Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst tussen 1875-1925 en in de hedendaagse kunst, 3 februari t/m 19 mei 2019.
Naakt of bloot? Deze vraag vormt de rode draad van de exposities Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in
de Nederlandse schilderkunst 1875-1925 en Het vrouwelijk naakt in de hedendaagse kunst in Museum Jan
Cunen van 3 februari tot en met 19 mei 2019. Het museum voelt de noodzaak om het dualisme dat in de
huidige samenleving ten aanzien van naakt en bloot is ontstaan, zichtbaar en bespreekbaar te maken.
Waar enerzijds krampachtig en preuts wordt omgegaan met bloot, worden we er anderzijds mee
overladen. Naakten van onder anderen Isaac Israels, George Hendrik Breitner en Jan Sluijters worden
getoond in combinatie met werk van Viviane Sassen, Carla van de Puttelaar en Bart Hess. Zo koppelt het
museum de actuele discussie over het naakt in de beeldende kunst en de maatschappelijke positie van het
naakt aan de visie van ruim een eeuw geleden. Zonder gêne viert Museum Jan Cunen de schoonheid van
het naakte lichaam.
Naakt of bloot?
Naakt of bloot, wat is eigenlijk het verschil? De term bloot betekent ‘zonder kleren zijn’, een toestand die
over het algemeen gepaard gaat met een gevoel van schaamte, zowel voor degene die bloot is als voor de
toeschouwer die ermee wordt geconfronteerd. Naakt daarentegen duidt op een natuurlijke vorm van
naaktheid die de mens niet in verlegenheid brengt. Bij het kijken naar kunst blijkt er een fine line te zijn
tussen deze twee begrippen. Naakt prikkelt, naakt maakt nieuwsgierig, brengt in verlegenheid, confronteert.
Museum Jan Cunen geeft ruimte voor opinie en debat: hier kun je vrijuit praten, mag je zijn wie je bent en
kun je over jezelf leren door de kunst. Kijk en oordeel zelf!
Toen en nu.
Het afbeelden van het naakte lichaam is van alle tijden. De hoeveelheid aan stromingen in de late 19e- en
vroeg 20e-eeuwse kunst maakt deze periode bijzonder boeiend om te belichten. Verandert in deze periode
naast de wijze van afbeelden ook de visie op het naakt, en andersom? Museum Jan Cunen roept de vraag op
of de 19e-eeuwse kijk op het naakte lichaam eigenlijk wel zo anders is dan tegenwoordig. In de media
worden we voortdurend geconfronteerd met bloot, terwijl de omgang daarmee een stuk gevoeliger ligt dan
enkele decennia geleden. Dit heeft overeenkomsten met de dubbele moraal in de late 19e eeuw: enerzijds
werd de maatschappij gekenmerkt door kuisheid en preutsheid, anderzijds werd er op zedelijk gebied vaak
een oogje dichtgeknepen. ‘Wat je niet ziet, bestaat niet’ lijkt opnieuw de tijdgeest en is nu zelfs van
toepassing op het beleid van sommige musea.
Vrouwelijk naakt
In lijn met de voorgaande tentoonstellingsreeks Powervrouwen staat de vrouw centraal in Naakt of bloot?.
Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst tussen 1875 en 1925 wordt getoond aan de hand van
werk van onder andere Isaac Israels, George Hendrik Breitner, Willem Witsen, Suze Robertson en Jan
Sluijters. Deze bruiklenen uit diverse Nederlandse museale en particuliere collecties laten zien hoe er meer
dan een eeuw geleden werd aangekeken tegen het naakte vrouwenlichaam. Van studieobject om de
anatomie te bestuderen tot naakt om het naakt, van kwetsbaar tot krachtig en van taboe tot manier om het
lichaam te vieren. Om overeenkomsten en verschillen bloot te leggen tussen de oude en nieuwe
standpunten over het vrouwelijk naakt gaat de kunst uit het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw
een dialoog aan met kunstwerken van hedendaagse kunstenaars. Carla van de Puttelaar, Bart Hess, Isabelle
Wenzel en Viviane Sassen geven hun kijk op het vrouwelijk naakt. Daarnaast biedt Museum Jan Cunen een
podium aan drie recent afgestudeerde kunstenaars: Charissa van Dijk (HKU 2018), Mariëlle Veldhuis (HKU
2018) en Margherita Soldati (Rietveld 2018).
Over Museum Jan Cunen
Museum Jan Cunen is een inspirerende ontmoetingsplek, waar schoonheid, verbeelding en verwondering
samenkomen. Het museum wil regionale, nationale en internationale verhalen van beeldende kunst, cultuur
en lokale geschiedenis toegankelijk maken voor een breed publiek, waarbij de emotie en de beleving van de
bezoeker centraal staan.

Naakt of bloot?
Beeld van tentoongestelde werken in Museum Jan Cunen geweigerd op social media
Museum Jan Cunen wordt belemmerd in het uitdragen van haar artistieke visie door de weigering van
Facebook en andere social media-platforms om beelden van het tentoongestelde werk te plaatsen en te
promoten. Dit geeft echter precies de tegengestelde houding ten opzichte van naakt aan die het museum
juist wil blootleggen met de tentoonstellingen Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse
schilderkunst 1875-1925 en Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de hedendaagse kunst (3 februari tot
en met 19 mei 2019). Naakten van George Hendrik Breitner, Isaac Israels en Jan Sluijters gaan een dialoog
aan met werk van hedendaagse kunstenaars als Lita Cabellut, Bart Hess en Carla van de Puttelaar. Het
museum voelt zich geroepen om de tegenstelling die in de huidige samenleving ten aanzien van naakt is
ontstaan, zichtbaar en bespreekbaar te maken. Want waar enerzijds krampachtig en preuts wordt
omgegaan met bloot, worden we er anderzijds mee overladen.
Toen en nu
Naakten uit de periode 1875-1925 van vooraanstaande Nederlandse meesters als George Hendrik Breitner,
Isaac Israels, Jan Sluijters en Willem Witsen worden getoond in combinatie met werk van hedendaagse
kunstenaars Lita Cabellut, Bart Hess, Carla van de Puttelaar, Viviane Sassen en Isabelle Wenzel. Ook wordt
podium geboden aan vier jonge talenten: Charissa van Dijk, Margherita Soldati, Mariëlle Veldhuis en Meret
Zimmermann. Zo koppelt het museum de blik van ruim een eeuw geleden aan de actuele discussie over het
naakt in de beeldende kunst en de huidige maatschappelijke positie van het naakt. De vergelijking tussen
toen en nu biedt een andere kijk op de eigen tijd en plaatst onze omgang met het blote lichaam in een
breder perspectief.
Naakt of bloot?
Naakt of bloot, wat is eigenlijk het verschil? Bij het kijken naar kunst blijkt er een subtiele scheidslijn te zijn
tussen deze twee begrippen. De term bloot betekent ‘zonder kleren zijn’, een toestand die vaak samengaat
met een gevoel van schaamte, zowel voor degene die kijkt als voor degene naar wie wordt gekeken. Naakt
verwijst juist naar een natuurlijke of artistieke vorm van naaktheid die niet tot verlegenheid stemt. Museum
Jan Cunen roept de vraag op of de kijk op naakt tussen pakweg 1875 en 1925 eigenlijk wel zo anders is dan
tegenwoordig. In de media worden we voortdurend geconfronteerd met bloot, terwijl de omgang daarmee
een stuk gevoeliger ligt dan enkele decennia geleden. Terwijl het internet tot in extremen toegang geeft tot
alle vormen van bloot, wordt een vrouwentepel stelselmatig verwijderd van social media. Facebook en
Instagram verwijderen afbeeldingen van blote lichamen, want deze zouden suggestief en seksueel getint
zijn. Een tendens die raakvlakken heeft met de dubbele moraal in de late negentiende eeuw: enerzijds werd
de samenleving destijds gekenmerkt door kuisheid en preutsheid, anderzijds werd er op zedelijk gebied vaak
een oogje dichtgeknepen. ‘Wat je niet ziet, bestaat niet’ lijkt opnieuw onderdeel van de tijdgeest en is zelfs
van toepassing op het beleid van social media-platforms. Dat ondervindt Museum Jan Cunen nu aan den
lijve.
Museum Jan Cunen, Oss - 3 februari t/m 19 mei 2019
Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst 1875-1925
Naakt of bloot? Het vrouwelijk naakt in de hedendaagse kunst
Over Museum Jan Cunen
Museum Jan Cunen in Oss is een inspirerende ontmoetingsplek, waar schoonheid, verbeelding en
verwondering samenkomen. Het museum wil regionale, nationale en internationale verhalen van beeldende
kunst, cultuur en lokale geschiedenis toegankelijk maken voor een breed publiek, waarbij de emotie en de
beleving van de bezoeker centraal staan.

Gerelateerde agendaitems

Carnaparty. vr 22 feb
Kidscarnabal. za 23 feb
Film, Werk ohne Autor. zo 24 feb t/m di 26 feb
Cursus AED. di 26 feb
Film, Schapenheld. wo 27 feb t/m do 28 feb
Osse Carnaval 2019. vr 01 mrt t/m di 05 mrt
Jeugd Carnaval. vr 01 mrt t/m di 05 mrt
Coming Fout! za 02 mrt
Carnaparty. vr 22 feb