Meerderheid Osse politiek voor kleinschalig crematorium Docfalaan

Gepubliceerd: Donderdag 11 januari 2018 21:17

Meerderheid Osse politiek voor kleinschalig crematorium Docfalaan

OSS - Iedereen is het er wel over eens dat Oss een crematorium zou moeten hebben. De locatie daarvoor is vanavond tijdens de commissievergadering in Oss  onderwerp van discussie nu zich naast uitvaartverzorger Van Lith die wil uitbreiden aan de Docfalaan een tweede partij heeft gemeld: Yarden wil een crematorium bouwen op landgoed Hissehaag.

Er lag al een plan op tafel van Wim Muller die het mortuarium van uitvaartverzorging Van Lith wil uitbreiden met een crematorium. De eerste afspraken daarover zijn gemaakt in oktober 2013. 

Vastgoeddeskundige Paul Vos kwam onlangs met een alternatieve locatie voor een crematorium: landgoed Hissehaag aan de Willibrordusweg tussen Oss en Heesch. De landelijke uitvaartverzorging Yarden wil daar gaan bouwen. Wethouder Gé Wagemakers zegt dat dit plan uit de lucht komt vallen. "Hissehagen is geen plan maar een idee", zegt Wagemakers. Hij vindt het niet kies om nu er een besluit genomen moet worden spelregels te gaan veranderen. "Dit college wil betrouwbaar overkomen en gaat het alternatief in deze bestuursperiode niet meer oppakken."

SP en Beter Oss laten in de commissievergadering weten de voorkeur te geven aan Landgoed Hissehaag voor een crematorium in Oss. Zij willen geen crematorium in een woonwijk. De SP heeft ook bezwaar tegen het bosgebied dat verloren gaat. Afgaande op omwonende Van Bergen die inspreker was, verwacht Beter Oss dat de buurt juridische stappen gaat ondernemen. Daarnaast wijzen tegenstanders op de financiële risico's die de gemeente loopt omdat de woning van de buurman van Van Lith moet worden aangekocht. Beter Oss stelt voor dat Yarden en Van Lith gaan samenwerken op Landgoed Hissehaag. Beter Oss zal een motie indienen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 25 januari. Ook de SP kondigt een motie aan.

D66 wil locatie Hissehaag meenemen in een heroverweging. De partij wil een risicoanalyse van de financiële en planologische kant. De overige partijen, een meerderheid in de Osse raad, houden vast aan het plan voor uitbreiding van lokale uitvaartverzorger Van Lith aan de Docfalaan.


Deel deze pagina: