Lokaal zijn we allemaal!

Gepubliceerd: Dinsdag 20 maart 2018 09:53

Lokaal zijn we allemaal!

Gastcolumnist Jos Verstegen van het CDA Oss legt uit waarom het volgens hem beter is om op een lokale afdeling van een landelijke partij te stemmen.

Ook bij deze Gemeenteraadsverkiezingen lijken de lokale partijen weer op winst te mogen rekenen. Ik gun ze van harte een goede verkiezingsuitslag, maar ik blijf die ontwikkeling van lokale partijen bijzonder vinden. Om meerdere redenen is de keuze voor een lokale afdeling van een landelijke partij verstandiger.

Bij de Gemeenteraadsverkiezingen in 2014 stemde in Nederland 28% van de kiezers op een lokale partij, dat wil zeggen op een partij die geen banden heeft met landelijke partijen. En volgens allerlei landelijke peilingen zal dit percentage a.s. woensdag nog hoger liggen.

Wat mij betreft een bijzondere ontwikkeling als je bedenkt dat juist vele lokale thema’s zoals zorg, onderwijs, stadsontwikkeling, (openbaar) vervoer en wegen, wonen, werken, recreëren, etc. steeds vaker afstemming met andere overheden vragen. En dan is het erg handig als je via korte lijnen jouw wensen of zorgen kan bespreken met partijgenoten.

Lokale partijen zouden dichter bij de bevolking staan, maar het is toch zo dat (vrijwel) alle kandidaten van alle partijen in dezelfde Gemeente wonen? Zijn “lokale” kandidaten dan beter geworteld in de Gemeente of beter benaderbaar? Dat kan zo zijn, maar het is dan wel vreemd dat de groeiende populariteit van lokale partijen niet gepaard gaat met hogere opkomstpercentages, integendeel!

Uit onderzoek komt naar voren dat politici van lokale partijen vaker de wensen van de bevolking laten doorklinken en dat andere politici in de Gemeente meer steun vragen voor de visie van hun partij. Ik herken dat wel en natuurlijk is het heel belangrijk dat mensen gehoord worden, maar daarbij is het risico op willekeur ook levensgroot aanwezig. Doordat grondbeginselen ontbreken bij een lokale partij kan iedereen aansluiten, is de partij wendbaar en kan ze de stem van een brede achterban laten doorklinken. Maar als kiezer betekent het ook dat je niet echt weet waar je op stemt.

Een voordeel voor lokale partijen is dat zowel de kiezers als de kandidaten geen uitleg verschuldigd zijn over zaken die spelen bij landelijke partijen (zoals een politicus die zijn vrouw geslagen heeft of een appartementje cadeau gekregen heeft). Daarmee is een stem op een lokale partij een veilige keuze, maar is het daarmee ook de beste keuze? Het is natuurlijk heerlijk voor een lokale partij dat ze lokale afdelingen van landelijke partijen er op kan wijzen dat ze iets anders willen dan hun provinciale of landelijke partijgenoten. Maar ondertussen kunnen deze lokale afdelingen wel gemakkelijk het gesprek aan gaan met hun partijgenoten elders en samen naar een oplossing zoeken. Daar heeft een Gemeente uiteindelijk meer baat bij dan bij leedvermaak.
Kortom, vind je het belangrijk dat een partij grondbeginselen heeft, niet met elke wind meewaait en je dus weet waar je op stemt?

En ben je realistisch genoeg om te beseffen dat je door een stem op een lokale afdeling niet meteen verantwoordelijk bent voor alles wat die partij doet?
Kies dan a.s. woensdag op een partij die binnen en buiten de gemeentegrenzen het beste kan opkomen voor de belangen van jouw Gemeente.

Deel deze pagina: