Laatste begroting Oss' college

Gepubliceerd: Donderdag 12 oktober 2017 16:07

Laatste begroting Oss' college

OSS – Tevredenheid over de financiële situatie maar er blijven uitdagingen en zorgen voor de toekomst. Het Osse college van B en W presenteerde donderdag haar laatste meerjarenbegroting.

De begroting is de komende jaren sluitend en er is vooral gekozen voor een voortzetting van het bestaande beleid. De hoofdthema's blijven het stadscentrum, zorg en welzijn, voorzieningen in wijken en dorpen, duurzaamheid en buitengebied, en economie en werkgelegenheid.

Wethouder Frank den Brok noemt de nieuwe begroting een 'warme overdracht' richting het nieuwe college. De lastendruk voor de burgers blijft 40 euro onder het landelijke gemiddelde, zo liet hij met enige trots weten.

In de begroting is ook ruimte gevonden voor nieuwe maatregelen. Zo wordt er 2,1 miljoen euro extra uitgetrokken voor de transformatie in de jeugdhulp. Die jeugdzorg zal voor een volgend college een pijnpunt blijven, zo is de verwachting.

Ook komt er geld voor een psycholance en gaan er in Oss wijkverpleegkundigen aan het werk. Het Alard van Herpenplein in Herpen krijgt de gewenste opknapbeurt. Er komt 85.000 euro extra voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Voor een plan om meer mensen naar de stembus te krijgen is 100.000 euro beschikbaar.


Deel deze pagina: