Inloopbijeenkomst plannen windmolenpark Haren.

Inloopbijeenkomst plannen windmolenpark.

di 26 mrt


Inloopbijeenkomst plannen windmolenpark Haren.

Reageren op de plannen voor windmolenpark Elzenburg-De Geer

De gemeente werkt aan een windmolenpark bij (bedrijventerrein) Elzenburg - De Geer. We gaan nu naar de volgende stap in de ruimtelijke procedure voor het windmolenpark.

 

Bijeenkomsten en inzage ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-omgevingsvergunningen en aangevuld milieueffectrapport

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunningen voor het windmolenpark ten noorden van bedrijventerrein Elzenburg-De Geer zijn klaar. Ze liggen samen ter inzage vanaf 7 maart t/m 17 april. Ook het aangevulde milieueffectrapport ligt dan ter inzage. De gemeente Oss organiseert twee inloopbijeenkomsten. Hierover leest u hieronder meer.

 

Hoeveel windmolens komen er en waar ?

In het ontwerpbestemmingsplan gaan we uit van in eerste instantie vier windmolens. Dat zijn nummer 1 t/m 4 op de kaart. In het plan hebben we ook de optie meegenomen om later nog twee molens erbij te bouwen. Dat zijn nummer 6 en 7 op de kaart. Om deze laatste twee windmolens te realiseren hebben we later een aparte procedure nodig. De eerder geplande windmolen 5 (op het bedrijventerrein) is komen te vervallen.

 

Wat staat er nog meer in het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen en het milieueffectrapport?

In ons ontwerpbestemmingsplan staan onder andere regels over de afmetingen van de windmolens en de bouwwerken en infrastructuur die daarbij horen. Ook staan er regels in over uiterlijk, geluid, slagschaduw, externe veiligheid, verlichting van de windmolens. De planregels uit het voorontwerp zijn verder uitgewerkt. Het milieueffectrapport (MER) laat zien wat de milieugevolgen van het project zijn. Het rapport is in januari 2019 nog aangevuld voor het onderdeel vleermuizen.

 

Wat staat er in de ontwerp-omgevingsvergunningen ?

We hebben twee ontwerp-omgevingsvergunningen voorbereid. Want het gaat om twee verschillende ontwikkelaars die ieder twee windmolens realiseren: ‘Raedthuys’ en ’Gemeente Oss’. Gemeente Oss is van plan om het ontwikkelrecht voor twee windmolens aan energie-coöperatie ESCOSS te verlenen. In de aanvragen voor de omgevingsvergunningen is aangetoond dat de beide deelparken zowel afzonderlijk, als samen, voldoen aan alle regels uit het ontwerpbestemmingsplan. Qua uitstraling vormt het windpark met vier windmolens straks één geheel. Daar waar nodig, hebben we extra voorschriften in de ontwerpvergunningen opgenomen, bijvoorbeeld voor slagschaduw. Verder hebben we in de ontwerpbesluiten vastgelegd dat we de tijdelijke vergunningen voor een periode van maximaal 25 jaar verlenen en dat de windmolens na deze periode verwijderd moeten worden.

 

Inloopbijeenkomsten op 26 maart en 2 april

De gemeente houdt op 26 maart en op 2 april inloopbijeenkomsten. U bent daar van harte welkom. U kunt dan vrij binnenlopen en het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen en het aangevulde milieueffectrapport bekijken. Ook kunt u vragen hierover stellen.

 

•          26 maart, in gemeenschapshuis De Haar, Kerkplein 3 in Haren

•          2 april, in de Berchplaats, Sportstraat 3 in Berghem

Beide bijeenkomsten duren van 19.30-21.30 uur.

 

Reageren op het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen en het MER?

Alle stukken liggen ter inzage vanaf 7 maart. U kunt tot en met 17 april reageren op het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpvergunningen en het aangevulde MER. Verderop in dit katern, onder ‘officiële bekendmakingen’, leest u hoe u kunt reageren.

 

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Oss via telefoonnummer 14 0412. Voor meer informatie kunt u vanaf 6 maart 2019 kijken op de website: www.oss.nl/windpark

 

 

 

 

 

Gerelateerde agendaitems

Osse Halfvastenweekend. za 23 mrt t/m zo 24 mrt
Expositie Madelon la Porte. za 23 mrt t/m zo 24 mrt
Woman at War. zo 24 mrt t/m di 26 mrt