In de Horzak gescheten!

Gepubliceerd: Woensdag 08 juni 2016 13:06

Robert-Jan Steegman wil een betere locatie voor de mestfabriek die naar Oss lijkt te komen.{jcomments on}

 

 

Robert-Jan Steegman schrijft:


'Je zult maar wonen, in Horzak II: net een mooi nieuw huis gebouwd, gekocht of gehuurd, eindelijk een goede bestrating in plaats van die zandweg en dan dit: een mestfabriek van MACE op het aangrenzende industrieterrein! Nu stond dat Industrieterrein, Elzenburg, inclusief de bedrijven in de zwaarste milieuklassen die daar gevestigd zijn en mogen worden, duidelijk beschreven in de ronkende brochures voor Horzak II, dus helemaal verrast kunnen de bewoners eigenlijk niet zijn, kwestie van goed lezen. Op Elzenburg staan al decennialang bedrijven met stankoverlast (CHV) of risico's zoals explosiegevaar (Brabant Alucast, Unipol) en chemische processen (Aspen, MSD), overigens stuk voor stuk bedrijven die de zaken wat betreft veiligheid meer dan goed op orde hebben. Ik kan me echter voorstellen dat men zich door de mogelijke komst van de mestfabriek behoorlijk in de (Hor)zak gescheten voelt.
 
Als vliegen op de figuurlijke maar ook letterlijke stront verschenen Iris van Dinther (PvdA) en Albert Arends (SP) voor de camera van D-TV over de vergunningaanvraag voor de mestfabriek. Die komt volgens beide politici veel te dichtbij woonwijken waaronder dus Horzak II, die als laatste strak tegen Industrieterrein Elzenburg is gebouwd. De PvdA wilde de openstaande vragen omtrent milieubelasting en gezondheidsrisico's goed laten onderzoeken, en heeft daarbij een punt omdat daarover nog weinig bekend is. De SP was ronduit NIMBY (Not In My Back Yard): het moet maar worden opgelost in het landelijk gebied waar de mest vandaan komt, lekker makkelijk. Met de oprichting van het comité 'Geen stront aan de knikker' tracht de partij op de aloude pseudo-communistische wijze meteen ook maar een electoraal slaatje te slaan uit deze kwestie.
 
Met zijn stellingname komt Arends terug van een eerder SP-standpunt toen er sprake was van een mestverwerkende installatie bij de waterzuivering in Oijen, toen nog gemeente Lith. Men pleitte toen nog voor 'een regionale oplossing op een industrieterrein', maar die oplossing mag kennelijk niet in hun voormalige bolwerk Oss komen. Dat de nieuwbouwwijk Horzak II zo dicht tegen het industrieterrein Elzeneind met bedrijven in de zwaardere milieuklassen is gebouwd hebben we te danken aan de toenmalige coalitie van dezelfde SP en PvdA, aangevuld met VDG. Het protest van SP en PvdA komt zo bezien wat hijgerig en opportunistisch over, enige zelfreflectie was eerder op zijn plek geweest, men noemt het vast 'voortschrijdend inzicht'...
 
Hoe nu verder? Natuurlijk moet er eerst zekerheid komen over de risico's voor milieu en volksgezondheid. Als die duidelijkheid er is en de veiligheid voor milieu en volksgezondheid gegarandeerd is staat eigenlijk niets een vergunning in de weg. Elzenburg is juist bedoeld voor de wat zwaardere industrie en kan daarmee zorgen voor extra werkgelegenheid, meer dan welkom in onze gemeente waar de crisis nog niet voorbij is. De vraag is echter of de mestfabriek - los van de milieu- en gezondheidsaspecten - niet beter op Vorstengrafdonk kan worden gevestigd. Daar ligt het immers veel dichter bij het gebied waar de mest vandaan komt wat alleen al 25% minder kilometers betekent voor de af en aan rijdende vrachtwagen. Dat terrein is daarnaast juist bedoeld voor productiebedrijven, ook in de zwaardere milieuklassen, met een regionale(!) functie. Bijkomend voordeel: geen woonwijken dicht in de buurt dus minder kans op grote protestacties en juridische loopgravenoorlogen bij de Raad van State zoals deze nu in de maak zijn.
 
Hopelijk streeft het Osse gemeentebestuur naar een oplossing waar zowel Oss als haar inwoners bij gebaat zijn: mestfabriek (mits veilig) ja, maar dan op een betere locatie. Wat mij betreft dus op Vorstengrafdonk maar wellicht is Heesch West een optie. Daarbij is de eensgezinde steun van een Gemeenteraad met visie onontbeerlijk. Ik hoop dat ze ons ditmaal verrassen...'

Deel deze pagina: