Hartversterking

Gepubliceerd: Donderdag 21 juni 2018 16:55

Hartversterking

Na een uurtje of wat klussen in de tuin met de buurman, was het tijd voor een hartversterking, oftewel een biertje. In tegenstelling tot de voorspellingen was het warm en op onze leeftijd vormt uitdroging een groot risico. Achterin onze lommerrijke tuin gezeten, namen we op ons gemak de laatste nieuwtjes door. Teveel stress kan namelijk gemakkelijk zorgen voor hartproblemen en dat willen we niet.

Ik vertelde dat een vriend van mij kortgeleden een hartstilstand kreeg en dat hij mede dankzij de aanwezigheid van een AED-kast in de nabijheid nu weer volop van het leven kon genieten. Hij was een stuk jonger dan wij. Ik wist meteen dat ik buurmans aandacht had, want hij heeft als een van de weinigen in ons dorp een zelf bekostigde AED-kast laten ophangen. U weet wel, zo'n kast waarvan daarvoor opgeleide mensen gebruik kunnen maken als iemand een hartstilstand krijgt. Als iemand 112 belt, krijgt zo'n opgeleide een sms om het dichtstbijzijnde AED-apparaat op te halen. Eigenlijk zou er binnen een afstand van 3 minuten zo'n voorziening moeten zijn.

Dat bracht ons meteen op de vraag hoeveel van dergelijke kasten er in ons dorp, of liever: in de gehele gemeente Bernheze zijn. We weten het niet, maar onze lokale kennis gebruikend, durven we de stelling aan: veel te weinig. Hij had er al eens bij de gemeente naar geïnformeerd, maar geen duidelijk antwoord gekregen. En wie de plaatsing van dergelijke apparaten binnen de gemeente coördineert, wist hij ook niet. EHBO of gemeente leek ons voor de hand te liggen, maar dat schijnt niet het geval te zijn.

We vonden dat beiden vreemd, zeker ook het feit dat dit soort voorzieningen door particulieren moet worden geïnitieerd en betaald. Al is het blijkbaar wel zo, dat vervanging van de batterij - na gebruik - door de leverancier wordt betaald. Maar dat een zorgverzekeraar de kosten niet vergoedt, komt ons als onbegrijpelijk voor. En dat bijvoorbeeld de gezamenlijke ondernemers of een serviceclub niet bereid zouden zijn om een paar van die AED-kasten te bekostigen, zodat er in elke wijk minimaal een komt te hangen - om mee te beginnen - is niet te bevatten. Toch lijkt dat de werkelijkheid te zijn. En dat in een tijd waarin we vaak praten over gezondheid.

Om een antwoord te krijgen op onze vragen, heb ik intussen contact gezocht met gemeente, EHBO-verenigingen en leverancier. Het moet toch mogelijk zijn om in elke kern en wijk van Bernheze minimaal een AED-voorziening te krijgen. Als de geëigende instanties (gemeente, EHBO) dat niet op zich willen of kunnen nemen, ben ik bereid om een en ander binnen de gemeente Bernheze te coördineren.

Reacties zijn uiteraard welkom. Ik hoop op een "wordt vervolgd".

Deel deze pagina: