Financiële beschouwingen fracties in raad Bernheze: tien amendementen

Gepubliceerd: Donderdag 02 november 2017 20:38

Financiële beschouwingen fracties in raad Bernheze: tien amendementen

HEESCH - De verhoging van de OZB met 2% is onnodig, er moet meer geld naar het onderhoud van openbaar groen  en de verbouwing van de publiekshal in het gemeentehuis is weggegooid geld. Dat zijn enkele kritiekpunten van de zeven fracties in de gemeenteraad van Bernheze op de programmabegroting voor 2018.

De SP overweegt een motie in te dienen om een masterplan voor kwetsbare doelgroepen op te stellen. De VVD wil 735.000 euro uittrekken voor de verlichting van een tiental fietspaden. Die partij wil ook, samen met Lokaal, af van de verhoging van de OZB-belasting met 2%. 

In totaal waren er tien amendementen oftewel aanpassingen die de partijen willen aanbrengen in de programmabegroting. De meesten, vijf in totaal, kwamen van Progressief Bernheze.

Volgende week donderdag reageert het college op de beschouwingen van vanavond.

Bernheze heeft voor 2018 een sluitende begroting met ruimte voor extra investeringen. De vanavond besproken  programmabegroting is de financiële onderbouwing van de in juni gepresenteerde Perspectiefnota.

Deel deze pagina: