Fanfare Lith voor rechter: ‘Gemeente Oss legt wet verkeerd uit bij subsidiebeleid’.

Gepubliceerd: Donderdag 06 december 2018 14:16

Fanfare Lith voor rechter: ‘Gemeente Oss legt wet verkeerd uit bij subsidiebeleid’.

LITH/DENBOSCH – “De gemeente Oss heeft in 2011 de herindelingswet Arhi verkeerd geïnterpreteerd en daarom heeft fanfare Sint Lambertus in Lith al jarenlang niet de subsidie gekregen waarop het recht heeft.” Dat betoogde voorzitter Ad Sterkens donderdag voor de bestuursrechter in Den Bosch. De fanfare wil dat de bestuursrechter een oordeel geeft over het -naar haar mening- onrechtvaardige subsidiebeleid van de gemeente Oss.

Sinds de herindeling in 2011 toen Oss en Lith werden samengevoegd is er een geschil met de gemeente over ongelijkheid in subsidiebeleid. De muziekvereniging van Lith krijgt namelijk een veel lagere basissubsidie dan gelijkwaardige verenigingen in de gemeente: 2750 euro tegen 5.500 euro per jaar. "Dat is onterecht", zegt Sterkens: “Volgens de gemeente Oss is er wettelijke basis voor het verschil in subsidie in de wet Arhi. Maar wij denken dat die wet verkeerd wordt toegepast.”

Sterkens betoogde voor de bestuursrechter dat er volgens de fanfare op 1 januari 2011 een nieuwe gemeente Oss is ontstaan waardoor alle verenigingen gelijk behandeld moeten worden. Volgens Sterkens vindt de gemeente juist dat Lith bij Oss gevoegd is en dat subsidiebedragen via die wet Arhi dan verschillend kunnen zijn.

“Een andere punt was dat drumfanfare DIOS uit het eveneens heringedeelde Oijen wel gewoon het volledige subsidiebedrag krijgt. Die club heeft dat indertijd succesvol aangevochten bij de gemeente Oss. Daarmee is er geen sprake van gelijkwaardige behandeling”, aldus voorzitter Sterkens. “Ook daar had de rechter nog wel wat vragen over”.

Rechtvaardig beleid

Een woordvoerder van de gemeente Oss zegt in een reactie dat het eigen subsidiebeleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld juist ‘eerlijk en rechtvaardig’ is. “Uitgangspunt is dat verenigingen van gemeenten die bij Oss gekomen zijn er financieel niet op achteruit gaan. “Dat is hier ook niet gebeurd, de fanfare krijgt dezelfde subsidie als dat ze in Lith kreeg.” Verder is het zo dat bij een herindeling ook de Osse verenigingen er niet op achteruit mogen gaan en dat de totale subsidielast, het geld dat alle verenigingen bij elkaar krijgen, ook niet hoger mag uitvallen. “Aan al die voorwaarden is voldaan is na de herindeling in 2011 ”, aldus de woordvoerder.

De bestuursrechter doet over vier tot zes weken uitspraak.

Deel deze pagina: