Een goed gesprek over de Programmabegroting

Gepubliceerd: Vrijdag 11 november 2016 16:11

Een goed gesprek over de Programmabegroting

Columnist Gebert Lucassen was bij de behandeling van de begroting en geeft zijn deskundige analyse van de optredens van de partijen. 

"De raadsvergadering over de programmabegroting leverde aan het einde veel winnaars op. Het college had goede redenen voor veel brede glimlachen. Naast de coalitie stemden maar liefst 3 oppositie-partijen voor de programmabegroting (D66, PvdA en GroenLinks). Alleen SP en Beter Oss stemden tegen maar ook zij zullen niet ontevreden terugkijken omdat ze nogal wat hebben kunnen binnen slepen.

De vergadering begon met een inspreekster namens de bibliotheek. Nee, zij sprak niet over het cultuurhuis en ontwikkeling centrum maar over de campagne ‘Nederland leest’. Maandag 28 november organiseert de bieb een debat in de raadzaal over lokale democratie. Hoofdgasten zijn de oude wijze Abraham Jan Marijnissen en de jonge ambitieuze Benjamin Rene Peters. Ik vrees dat zij allebei niet echt vernieuwend denken over dit thema maar ik laat me graag verrassen. Op hetzelfde tijdstip staat een fractievoorzittersoverleg gepland. Mijn advies: begin vroeger met dat overleg zodat ook de fractievoorzitters niets missen van dit debat.

Met stijgende verbazing constateer ik dat er in het openbaar steeds minder in plaats van meer over de ontwikkelingen van het centrum wordt gesproken. In de wandelgangen gonst het behoorlijk maar zelfs de pers houdt zich gedeisd. In december lijkt er meer duidelijkheid te komen. Dat is echt nodig om 2016 in Oss positief af te sluiten.  Ondertussen laat de eigenaar het voormalige V&D pand meer en meer verslonzen. Hopelijk daalt daardoor de verkoopwaarde.

SP mag tevreden zijn. Maar liefst 3 moties van hen werden aangenomen. De motie over voorzieningen in Overlangel haalde het niet maar werd wel het onderwerp waar het felst over werd gedebatteerd. Bas van de Voort maakte optimaal gebruik van de extreem eigenwijze Toon Jaspers. Bas dacht dat Toon namens het CDA onderhandelde over tekst motie. Toon was alleen even vergeten dit vooraf met zijn fractie te bespreken. Dit was niet de eerste keer. Logisch dat Toon werd teruggefloten. Uiteindelijk koos de Huisselingse vos die zijn streken maar niet verliest het hazenpad door ongeoorloofd afwezig te zijn tijdens de hoofdelijk stemming(slim aangevraagd door Bas) over de SP-motie. Kersverse fractievoorzitter Mari van Kilsdonk probeerde te redden wat er te redden viel maar werd vakkundig in de touwen gedrukt door Bas. Ik denk niet dat wethouder Frank den Brok de motie  van de coalitie die werd aangenomen ervaart als een steun in zijn brede rug. Die steun kreeg hij alleen van PvdA. De enige fractie die tegen beide moties stemde.

VDG zal tevreden zijn omdat programmabegroting er vrijwel ongeschonden doorheen kwam. Opmerkelijk dat Roel van de Camp steeds meer interrupties overneemt van fractievoorzitter Alfons Prinssen. Verder een vlak onopvallend VDG dat met dit optreden niet in de Wall of Fame zal verschijnen.

CDA zal niet tevreden zijn over optreden eigen fractielid Toon Jaspers maar verder wel. Motie ‘wijkregisseur’ werd binnen gehaald. Op andere dossiers werd de uitgestoken hand van oppositie-partijen aangenomen. Mari van Kilsdonk lijkt ook in de wandelgangen een bruggenbouwer. Een goede ontwikkeling.

VVD zorgde zoals altijd voor een authentiek optreden. Tijdens de commissievergadering werd al duidelijk gemaakt dat daar de 1e termijn werd gehouden wat de VVD betreft. Thijs van Kessel is een handig debater met scherp oog voor de positie van de gemeenteraad. Hij benoemde dat het college teveel tijd gebruikte. Hoogste tijd voor spreektijd college. Bijvoorbeeld aantal minuten per amendement/motie. Thijs corrigeerde  CDA-er Dick Voskamp bij zijn poging de SP te pesten tijdens debatje over vrijstelling leges. Opmerkelijk dat VVD geen motie  ‘welstandsvrij’ indiende terwijl ik ze dat wel hoorde zeggen tijdens commissievergadering.

Bij D66 merk je altijd dat ze enorm veel tijd besteden aan de voorbereiding. Scholen worden gebeld, biologen(?) van stal gehaald, goede voorbeelden van andere gemeenten gezocht. Veel technische vragen worden vooraf gesteld. Daarmee bereiken ze regelmatig hele en halve toezeggingen van een wethouder waarna motie/amendement wordt ingetrokken. Hun houding vind ik vaak ietwat ‘over the top’. Beetje drammerig zelfs. Zelf zullen ze dat waarschijnlijk vasthoudend noemen. Zal vast helpen als ze zich wat vaker laten zien bij diverse nazitten in Bellevue, Groene Engel en afgelopen nacht zelfs Lollipop. Ze doen in ieder geval weer mee met de Osse kwis.

Beter Oss was in een milde stemming. Joop van Orsouw zorgde voor een PR wat aantal amendementen/moties betreft. Voor gratis parkeren in de stad tijdens koopavonden kreeg hij de hele gemeenteraad mee. Met verve verdedigde hij het amendement over Global Goals/Fair Trade en kreeg ook hiervoor alle handen van de raadsleden de lucht in. Daar leek het aan het begin van de avond niet op. Ik had 8 jaar geleden niet gedacht dat Joop ooit een amendement over dit onderwerp binnen zou slepen. Grote klasse. Ben hem na afloop vergeten te vragen of hij als 50-plusser naar Den Haag zal verhuizen.

De grootste verassing van de avond was de PvdA. Ehssane Gounou had met afstand de beste eerste termijn. Slechts 1 motie en enkele vragen. Een rustige kritisch/opbouwende toon. Met zorg gekozen interrupties. De PvdA stemde zelfs voor de programmabegroting. De gunfactor zit nu ongetwijfeld in de lift door deze andere manier van oppositie voeren. Zelfs ik vergeef de PvdA dat ze nu meldpunt overlast fietsen in centrum beginnen.

GroenLinks noemde te vaak het woord ‘Trump’ in eerste termijn. Geen idee waarom ?
De doorgaans blije Dolf Warris zorgde voor verwarring bij wethouder Johan van der Schoot door hem en Trump in 1 alinea te noemen met betrouwbare/onbetrouwbare overheid. Goed dat de wethouder dit noemde tijdens zijn termijn zodat Dolf de gelegenheid kreeg dit misverstand recht te zetten. Uiteindelijk  GroenLinks toch weer blij omdat 1 amendement en 1 motie werden aangenomen.

En nu op naar het vernieuwde centrum in Oss,

Wordt vervolgd,
Gebert Lucassen"

Deel deze pagina: