Dorpsraad Herpen wil dat geitenhouderij Van de Ven verhuist

Gepubliceerd: Dinsdag 14 november 2017 22:31

Dorpsraad Herpen wil dat geitenhouderij Van de Ven verhuist

HERPEN – De dorpsraad Herpen wil dat de geitenhouderij van de familie Van de Ven in Herpen wordt verplaatst. Volgens de dorpsraad is het niet uit te sluiten dat de aanwezigheid van dit bedrijf grote risico’s voor de volksgezondheid oplevert.

De dorpsraad heeft een brief met daarin een advies geschreven aan het college van B en W. Bewoners zouden de laatste tijd meerdere keren bij de dorpsraad aan de bel hebben getrokken. Zij zitten niet op de uitbreiding van de geitenhouder te wachten. “Wij volgen deze ontwikkelingen nauwlettend en maken ons net als zovele inwoners grote zorgen. De ingrijpende gevolgen van de in 2007 in Herpen uitgebroken Q-koorts moet een relatief groot aantal van onze inwoners nog dagelijks aan den lijve ondervinden. Met de voorgenomen uitbreidingsplannen van de familie van de Ven neemt de onrust weer toe”, aldus de dorpsraad.

Volgens de dorpsraad hanteert de GGD voor een schoollocatie een minimale afstand van twee kilometer van een geitenhouderij. Dit vanwege de gezondheidsrisico’s voor de kinderen. In de zoektocht naar een geschikte locatie zou, rekening houdend met het GGD-advies, geen locatie te vinden zijn welke aan dit advies voldoet. “Het kan toch niet zo zijn dat vanwege de aanwezigheid van één ondernemer twee woonkernen eigenlijk op slot komen te zitten, niet alleen voor wat betreft de schoollocatie nu, maar wellicht ook met het oog op de toekomstige uitbreidingen van de dorpskernen.”

Financiële inspanningen
De dorpsraad vraagt de gemeente met klem om gezondheid en welbevinden voor de inwoners van Herpen en omgeving te laten prevaleren boven het belang van een individuele ondernemer. “Een dergelijk bedrijf past anno 2017 niet meer in de directe nabijheid van woonkernen. Een verplaatsing van het bedrijf lijkt ons daarom de beste optie, ook al zijn hier grote financiële inspanningen mee gemoeid.”

De gemeente heeft vooralsnog geen reactie gegeven.

Deel deze pagina: