College meer last van coalitie dan oppositie

Gepubliceerd: Vrijdag 05 augustus 2016 12:13

Volgens Gebert Lucassen heeft het college van B en W momenteel meer last van de coalitie dan van de oppositie.{jcomments on}

 

 

"Ook in Oss is het politieke reces aangebroken. Het college heeft flink wat voor de kiezen gehad en is daar vooral dankzij de steun van oppositie partijen redelijk doorheen gekomen. De coalitie lijkt keer op keer los zand. Dit is vooral te merken bij grote dossiers. Drie opvallende voorbeelden in grote dossiers.

Vluchtelingenvraagstuk.
Coalitiepartner VVD stemt regelmatig tegen collegevoorstellen over dit onderwerp. Opmerkelijk is dat de VVD hiermee de eigen wethouder keer op keer in de kou laat staan.  De voltallige coalitie(VDG, CDA en VVD) vond dat onze burgemeester niet de regierol moest nemen bij verdeling van opvangplaatsen in de regio. Een volstrekt verkeerd signaal. De oppositie vond van wel. De burgemeester nam die rol gelukkig wel en volgde dus het standpunt van de oppositie. De coalitie bracht hierdoor onze burgemeester in een lastige spagaat. Gelukkig is ze behoorlijk lenig.

Centrumdiscussie.
Op een onvergetelijke donderdagavond in een bomvolle raadszaal bezorgde vooral de coalitie Osse ondernemers een koude douche. De vaak ‘dorpenpartij’ genoemde VDG hield van de 3 coalitiepartijen het beste betoog. De VVD bewaarde haar inbreng voor de tweede termijn, die er niet kwam. Het CDA bleef steken in vage algemeenheden. GroenLinks-er Dolf Warris werd bijna verlegen van het applaus van de tribune. Deze avond werd een gemiste kans voor de gemeenteraad van Oss om daadkracht te tonen in het centrumdossier. Betrokken ondernemers die tijdens de wekelijkse koopavond de moeite hadden genomen naar het gemeentehuis te komen dropen teleurgesteld af. Het college probeert er het beste van te maken maar met een verdeelde gemeenteraad schiet het niet echt op met knopen doorhakken over centrum Oss.

Windmolenpark.
In dit dossier viel op dat de grootste coalitiepartij VDG een eenzame strijd lijkt te voeren tegen windmolens. Tegen beter weten in probeerde VDG een meerderheid te vinden voor een vertragend extra locatie-onderzoek.   VDG stuntelde politiek onbeholpen tijdens commissievergadering, gemeenteraad en in de wandelgangen over dit onderwerp. Als een klein kind dat zijn zin niet kreeg stemde de partij zelfs als enige fractie tegen het college-voorstel.

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering maakte het CDA het zichzelf onnodig moeilijk. Ze stemden tegen alle moties van de oppositie ook die waarover de eigen wethouder positief adviseerde. Een  onnodige starre opstelling. Intern lijkt het CDA deze raadsperiode in rustiger vaarwater terecht te zijn gekomen. Ze komen echter nauwelijks met initiatieven en voorstellen van andere partijen afdoen met tegenstemmen helpt niet bij een duurzame samenwerking.

Het lukte het college zelfs om 2 oppositiepartijen (D66 en GroenLinks) voor de kadernota te laten stemmen".

Wordt vervolgd,

Gebert Lucassen
 

Deel deze pagina: