Bernheze wil gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen beperken

Gepubliceerd: Donderdag 31 januari 2019 23:03

Bernheze wil gezondheidsrisico’s rond geitenhouderijen beperken

HEESCH - Als uit onderzoek blijkt dat de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van geitenhouderijen onaanvaardbaar zijn dan moet het college van B en W er alles aan doen om dit probleem aan te pakken. Een motie met die strekking is donderdagavond unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Bernheze.

Dat gebeurde tijdens de behandeling van de woningbouwplannen in het gebied Bergakkers in Vorstenbosch. Progressief Bernheze wilde met een amendement zekerheid krijgen over de aanpak van de gezondheidsrisico’s van dit specifieke plan.

Andere partijen waren bang dat het project te duur zou uitvallen voor de nieuwe bewoners als in de grondexploitatie al een financieel risico zou worden opgenomen. Daarnaast wilden de andere partijen de zaak breder bekijken, dus ook voor andere woningbouwprojecten in de buurt van geitenhouderijen.

De motie gaat over woningen binnen een straal van twee kilometer van een geitenhouderij. Mochten er inderdaad gezondheidsrisico’s worden aangetoond, dan moet het college in overleg treden met de provincie en de landelijke overheid, en mogelijk ook met de ondernemers. Doel is dan om te bekijken hoe het risico tot een ‘aanvaardbaar niveau’ kan worden gebracht.

Geitenhouderijen zijn de laatste jaren flink in opspraak geraakt. Allereerst vanwege het uitbreken van Q-koorts in deze regio, en ook omdat er andere gezondheidsklachten door veroorzaakt zouden kunnen worden. Dat wordt momenteel dus nog onderzocht.

Deel deze pagina: