Begroting Oss: OZB omhoog vanwege financiële tegenvallers

Gepubliceerd: Donderdag 11 oktober 2018 12:18

Begroting Oss: OZB omhoog vanwege financiële tegenvallers

OSS – De OZB gaat volgend jaar in Oss met 5 procent extra omhoog, boven op de inflatiecorrectie. Huizenbezitters zijn daarmee gemiddeld 20 euro per jaar duurder uit.

Dat maakte het college van B en W bekend bij de presentatie van de nieuwe begroting. De maatregel is nodig vanwege enkele financiële tegenvallers.De bijdrage vanuit het gemeentefonds van het rijk bleek lager dan verwacht en enkele lopende projecten vallen duurder uit. Hierdoor zijn de inkomsten voor de komende drie jaar minimaal 1 miljoen euro per jaar minder. 


Ondanks de verhoging van de OZB zit Oss nog steeds op de afgesproken norm van 22,50 euro onder het landelijk gemiddelde. In 2020 wordt de OZB niet verder verhoogd, zo wordt nu beloofd. Het college zegt duidelijke keuzes te willen maken op het gebied van nieuwe investeringen. Woningbouw en het stadscentrum springen er daarbij uit. 

Het nieuwe college omschrijft haar eerste begroting als een 'solide begroting die gekenmerkt wordt door realisme en ruimte voor noodzakelijke ontwikkelingen die goed zijn voor stad, kernen en buitengebied'.

Deel deze pagina: