Actiegroep: 'MACE is gewoon een criminele organisatie'

Gepubliceerd: Dinsdag 14 november 2017 15:31

Actiegroep: 'MACE is gewoon een criminele organisatie'

OSS - Actiegroep Geen Mestverwerking In Oss blijft strijden tegen de mogelijke komst van een mestverwerkingsfabriek in Oss. Afgelopen vrijdag werd bekend dat Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant blijft aandringen op de komst van een mestfabriek op industrieterrein Elzenburg.

Tijdens de begrotingsvergadering van de provincie afgelopen vrijdag diende VVD een motie in om in overleg te treden met de bestuurders van Agrifood Capital en de gemeente Oss. Inzet van die gesprekken is de komst van een mestverwerkingsfabriek op industrieterrein Elzenburg in Oss. Die motie werd aangenomen.

Edwin Jansen van de actiegroep Geen Mestverwerking In Oss vernam het nieuws zaterdagochtend, hij werd op de hoogte gesteld door een politieke partij die tegen de motie had gestemd bij de provincie. "Een hele vervelende update", aldus Jansen. "Het zijn politieke spelletjes waarbij burgers in de steek worden gelaten. En lokale partijen worden volledig overruled door hun provinciale collega's", zegt Jansen om daaraan toe te voegen: "Wat heb je aan lokale politici wanneer de provincie sturend is?" Hij blijft hopen op actie vanuit de gemeente Oss. "No guts no glory. Ze kunnen ook weigeren om het bestemmingsplan van Elzenburg te herstellen. Misschien dat de provincie dan weer gaat overrulen, maar dan toon je wel ballen. En let op: dit wordt politiek afgestraft. In maart zijn de verkiezingen."

Het was al lang en breed bekend dat na het weigeren van de vorige aanvraag door MACE en OOC Terminals er een vernieuwde aanvraag zou volgen. In de motie van de provincie staat nu dat er een 'excellente vergunning' moet komen waarin de gezondheid en veiligheid in de omgeving gewaarborgd zijn. "En daar is een MER (Milieueffectrapportage, red.) voor nodig. Maar dat weigeren de partijen vooralsnog uit te voeren. Tot nu toe is er alleen een lichte variant daarvan uitgevoerd. Ik vraag me af of er Ć¼berhaupt een MER komt", aldus Jansen. "Ik vind het sowieso al heel vreemd dat mest uit de Peel in Oss moet worden verwerkt."

MACE
Jansen maakt korte metten met MACE, de boerencoƶperatie uit de Peel voor wie de mestfabriek gebouwd moet worden. "MACE is gewoon een criminele organisatie", aldus Jansen. "We hebben afgelopen weekend allemaal kunnen zien dat boeren uit die streek frauderen met mest. En die zijn ook aangesloten bij MACE. Fraudeer je, dan ben je in mijn ogen een crimineel." Hij roept Ossenaren op om massaal in protest te komen: "Dan kun je iets bereiken. Met z'n allen sta je sterk. Het gaat ook alle Ossenaren aan."

Deel deze pagina: