Osse raad geeft aandachtspunten mee aan college

Gepubliceerd: Vrijdag 21 april 2017 00:02

Osse raad geeft aandachtspunten mee aan college

OSS - Raadsleden gaven donderdagavond aan wat volgens hen de komende tijd de aandacht verdient van het college van B en W. Tijdens de commissievergadering gaf de raad alvast zijn input voor het opstellen van de kadernota voor het komende jaar.

Uit de rondgang in de raad bleek onder meer dat Welzorg volgens VDG nog de volle aandacht verdient. De partij pleit ervoor om tijdig een nieuw aanbestedingstraject in gang te zetten, zodat mensen met een beperking niet de dupe worden van de zorgorganisatie.

Eén van de enthousiaste partijen over Global Goals, de SP, vroeg om concrete maatregelen in het volgens de partij nu nog ‘zweverige’ programma.

Daarnaast was er ook aandacht voor de organisatie van de wijk-en dorpsraden. Onder meer het CDA wil betere ondersteuning voor de raden en dat er wordt gekeken naar het samenvoegen van de organisaties.

Verder passeerden onder meer taallessen voor vergunninghouders de revue, vestigde D66 de aandacht op muziek in de klas en werd gesproken over jeugdzorg en jeugdoverlast.

Welke aandachtspunten het college meeneemt in de kadernota - waarin de hoofdpunten van het beleid en financiële kaders voor het komende jaar worden aangegeven - moet nog blijken.

Deel deze pagina: