Archeologisch onderzoek laatste deel Horzak

Gepubliceerd: Donderdag 20 april 2017 16:15

Archeologisch onderzoek laatste deel Horzak

OSS – Reuze molshopen op de hoek van de Macharenseweg en de Frankenbeemdweg verwijzen naar een archeologisch onderzoek dat 1 mei van start gaat op deze locatie. Er worden proefsleuven gegraven voor een onderzoek dat studenten van de universiteit Leiden de hele maand mei gaan doen.

De afgelopen vijftien jaar zijn er veel archeologische vondsten gedaan in dit deel van Oss.

Tachtig boerderijen
“Met name de omvang en de hoeveelheid sporen van bewoning die we hebben aangetroffen zijn interessant”, zegt stadsarcheoloog Richard Jansen. “Er zijn tachtig boerderijen en putten gevonden uit de IJzertijd, Bronstijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen. Dat laat zien dat de plek heel lang bewoond is geweest.”

Landschap in beeld
In mei wordt het landschap rondom die boerderijen in kaart gebracht. “Minder spannend omdat het gaat om greppels en kuilen. Maar het is mooi om in beeld te brengen hoe het grote geheel er heeft uitgezien”, aldus stadsarcheoloog Jansen. 

Na de bouwvak wordt dit gebied bouwrijp gemaakt voor woningbouw.

Deel deze pagina: