'Kritiek provincie op controle veehouderij is buitenproportioneel'

Gepubliceerd: Dinsdag 12 september 2017 14:00

'Kritiek provincie op controle veehouderij is buitenproportioneel'

HEESCH – De provincie tikt vijftien gemeenten, waaronder Bernheze, op de vingers omdat hun controles op veehouderijen te wensen overlaat. Wethouder Rien Wijdeven vindt de kritiek ongegrond: "Zoals Bernheze nu door de provincie wordt weggezet is buitenproportioneel".

Onderzoek van de provincie wijst uit dat de controles op veehouderijen door Bernheze op vier gebieden niet in orde zijn.  Het dossier,  de controles, emissie en voorzieningen voldoen volgens het onderzoek niet aan de voorschriften. 

Steekproeven
Wethouder Wijdeven herkent zich niet in het beeld dat de provincie van de gemeentelijke controles schetst. "Dit strookt niet met de beleving van de controles die wij hebben. Op basis van steekproeven bij twee veehouderijen worden generieke conclusies getrokken en dat doet geen recht aan zaken die wel goed gaan", aldus de wethouder.

Actieplan nodig
Omdat de gemeente juist extra geld had uitgetrokken voor het uitvoeren van controles, verbaast het Cent van den Berg (Progressief Bernheze) dat de provincie concludeert dat de controles nog niet in orde zijn. "Er is nu een duidelijk actieplan nodig. Alle bedrijven moeten vaker bezocht worden, maar eerst moeten we vragen waarom dat nog niet gebeurd is", zegt Van den Berg, die de relatie van de intensieve veehouderij met de volksgezondheid benadrukt.

In de commissievergadering van woensdag zal het onderzoek van de provincie ook worden besproken "want dit kunnen we niet zomaar aan de kant schuiven", aldus Van den Berg.

Deel deze pagina: